Điều khoản và Điều kiện

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG MFast360

1. Diễn giải:

 • DigiPay: là Công ty Cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Số.
 • MFast 360: là ứng dụng MFast 360, ứng dụng được phát triển và sở hữu bởi DigiPay, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến MFast 360 (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong MFast 360. Các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi DigiPay và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của DigiPay.
 • Nhà sản xuất: bao gồm nhà sản xuất sản phẩm và nhà phân phối sản phẩm được nhà sản xuất ủy quyền phân phối sản phẩm.
 • Tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính: là tổ chức được cấp phép cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm cho vay, dịch vụ tài khoản, thẻ tín dụng.
 • Công ty bảo hiểm: là tổ chức được cấp phép cung ứng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Sản phẩm: là hàng hóa tiêu dùng được phép kinh doanh và lưu thông trên thị trường, được cung cấp bởi DigiPay và/hoặc nhà sản xuất.
 • Dịch vụ: là các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm do các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm được cấp phép cung ứng cho Khách hàng.
 • Khách hàng: là Khách hàng đã được trao đổi thông tin sơ bộ, tải và sử dụng ứng dụng MFast 360, được xác minh có nhu cầu mua hoặc tham gia một hay nhiều sản phẩm, dịch vụ mà DigiPay có cung cấp hoặc giới thiệu.
 • Cộng tác viên: Cộng tác viên là người sử dụng ứng dụng MFast thông qua việc được giới thiệu bởi một người dùng khác, bằng việc thao tác chọn người giới thiệu trong quá trình đăng ký. Khi đó, người được chọn gọi là Người giới thiệu, người được giới thiệu gọi là Cộng tác viên của người giới thiệu.
 • Ngày, giờ làm việc: từ 08:00 sáng đến 17:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu và từ 08:00 sáng đến 12:00 thứ Bảy. Không tính các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 •  

2. Điều kiện sử dụng chung đối với MFast 360:

 • Khi tải, sử dụng, tham gia giao dịch trên MFast 360, Khách hàng phải đảm bảo có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • DigiPay sẽ cấp một tài khoản (account) để Khách hàng sử dụng trên MFast 360 trong khuôn khổ Điều kiện sử dụng này. Khách hàng khởi tạo tài khoản theo hướng dẫn của DigiPay và/hoặc Cộng tác viên.
 • Khách hàng phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Khách hàng cam kết mọi thông tin cung cấp trên MFast 360 là đúng, chính xác và đầy đủ. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản mà Khách hàng đã đăng ký. Trong trường hợp có bất kỳ thông tin sai lệch nào, DigiPay sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tài khoản, mật khẩu và hoạt động của mình trên MFast 360 và phải thông báo ngay cho DigiPay khi biết tài khoản bị truy cập trái phép hoặc bị rò rỉ thông tin. DigiPay sẽ không chịu trách nhiệm nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra do Khách hàng không thông báo.
 • Khách hàng có quyền sử dụng MFast 360 và các dịch vụ khác mà DigiPay cung cấp trên nền tảng MFast 360. Tuy nhiên, việc sử dụng của Khách hàng sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý của DigiPay:
 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở MFast 360.
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ MFast 360 cho bất kỳ bên thứ ba.
 • Sử dụng bất kỳ phần nào của MFast 360 với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân) nào khác.
 • Sử dụng MFast 360 để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân) nào khác.
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của MFast 360 (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền).
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo ngược thiết kế của MFast 360 hoặc nội dung MFast 360.
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của MFast 360.
 • Sử dụng MFast 360 để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của MFast, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép, truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng.
 • Đăng nhập và sử dụng MFast 360 bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi DigiPay.
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối đến, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến MFast 360, xây dựng mirror MFast 360 để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ.
 • Sử dụng MFast 360 để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Sử dụng MFast 360 để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.
 • Sử dụng MFast 360 hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi MFast trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Các hành vi/hoạt động khác theo quy định của DigiPay trong từng thời kỳ.
 • Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung hoặc điều khoản nào trong bản Điều kiện sử dụng này, DigiPay có quyền hủy tài khoản kèm vô hiệu hóa và/hoặc xóa bỏ toàn bộ thông tin, số dư hiện tại trong tài khoản của Khách hàng mà không cần báo trước đồng thời bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra (nếu có).
 • Trong suốt quá trình đăng ký và sử dụng MFast 360, Khách hàng đồng ý nhận thư điện tử (email) quảng cáo từ MFast 360. Nếu không muốn tiếp tục nhận email, Khách hàng có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link “Hủy đăng ký” nằm dưới cùng trong mọi email quảng cáo.
 • DigiPay có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều kiện sử dụng này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên MFast 360 và/hoặc website mfast.vn mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp Khách hàng tiếp tục sử dụng MFast 360 sau khi các thay đổi về Điều kiện sử dụng này được đăng tải, đồng nghĩa với việc Khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.
 •  

3. Quyền truy cập và thu thập thông tin:

 • Khi sử dụng MFast 360, Khách hàng thừa nhận rằng DigiPay có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Khách hàng: Quyền truy cập sử dụng camera.
 • Tất cả các truy cập/truy vấn này đều được DigiPay thực hiện sau khi có sự đồng ý của Khách hàng. Vì vậy, Khách hàng cam kết và thừa nhận rằng, khi Khách hàng đã cấp quyền cho MFast 360, Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với DigiPay về việc truy cập/truy vấn này.
 • Cùng với quyền truy cập, DigiPay sẽ thu thập các thông tin sau của Khách hàng:
 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin Khách hàng cung cấp cho DigiPay để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ cư trú, địa chỉ email.
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của Khách hàng đang sử dụng cho điện thoại của mình.
 • Thông tin vị trí của Khách hàng: dữ liệu về vị trí địa lý của Khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp Khách hàng sử dụng chức năng tìm kiếm của MFast 360.
 • Danh bạ điện thoại: DigiPay sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của Khách hàng trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Khách hàng trong việc sử dụng MFast 360 và tránh trường hợp Khách hàng bị mất dữ liệu. MFast cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của Khách hàng vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của Khách hàng.
 • DigiPay không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung đăng bài, bình luận, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng MFast 360 này.
 •  

4. Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng:

 • Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện theo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của DigiPay, chi tiết tại https://mfast.vn/dieu-khoan-chung-ve-xu-ly-du-lieu-ca-nhan/ và Khách hàng đồng ý điều khoản này được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả điều khoản tại chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân nói trên.
 • Khách hàng xác nhận đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình theo yêu cầu của nhà sản xuất, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm (bên thứ ba) để các đơn vị này có thể thực hiện cung cấp sản phẩm, đưa ra đề nghị vay, mua bảo hiểm, cấp thẻ tín dụng và các dịch vụ khác. Khách hàng đồng ý để DigiPay chuyển dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho (các) bên thứ ba là đối tác của DigiPay để phục vụ mục đích xác minh, thẩm định thông tin, nâng cao chất lượng đơn hàng, đơn đề nghị vay, đăng ký và mua bảo hiểm, đăng ký và cấp thẻ tín dụng của Khách hàng và/hoặc để các bên thứ ba hỗ trợ kết nối và cung cấp thêm các đề nghị khác phù hợp với Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng đồng ý cho DigiPay sử dụng dữ liệu để đánh giá nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất.
 • Khách hàng hiểu rằng DigiPay không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bên thứ ba.
 • Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng có thể được liên hệ bởi bất kỳ nhà cung cấp/đối tác nào trong mạng lưới đối tác của DigiPay để cung cấp sản phẩm, khoản vay, bảo hiểm và/hoặc sản phẩm thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính – ngân hàng khác.
 • Khách hàng chấp thuận và đồng ý rằng DigiPay có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin tài khoản của Khách hàng, nội dung và bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà Khách hàng cung cấp cho DigiPay trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu DigiPay hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực hiện các điều khoản dịch vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Khách hàng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của DigiPay, Khách hàng và/hoặc cộng đồng.
 •  

5. Cam kết bảo mật thông tin:

 • DigiPay sử dụng các phương thức truyền tin an toàn và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của Khách hàng. DigiPay cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà Khách hàng cung cấp trên MFast 360 hoặc MFast 360 thu thập từ Khách hàng và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của Khách hàng hoặc có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thông tin của Khách hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022.
 • Chi tiết thông tin về chính sách bảo mật của DigiPay tại https://mfast.vn/chinh-sach-bao-mat/.
 •  

6. Phí và các khoản thu:

 • DigiPay cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào từ người dùng MFast 360 cho các dịch vụ cơ bản mà hiện nay MFast 360 đang cung cấp.
 • Trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ của đối tác mà Khách hàng đăng ký mua sắm, sử dụng có thu phí từ phía đối tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ, MFast 360 sẽ thông báo chi tiết khoản phí liên quan cho Khách hàng biết trước khi Khách hàng thực hiện thanh toán.
 •  

7. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối, giới thiệu bởi DigiPay:

 • Khi sử dụng MFast 360, Khách hàng thừa nhận rằng DigiPay có quyền sử dụng các thông tin không định danh của Khách hàng nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng và cá nhân hóa nội dung của ứng dụng nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
 •  

8. Bất khả kháng:

 • Các trường hợp bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan mà không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như thiên tai, hành động của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn như tin tặc, các nhà cung cấp, Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương…), bạo loạn, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, hỏa hoạn, gián đoạn của tiện ích công cộng (bao gồm nhưng không giới hạn như điện, viễn thông, Internet…) hoặc do đặc thù của một số đơn hàng có sản phẩm vận chuyển bằng đường bộ bị hạn chế tuyến đường/giờ di chuyển theo quy định của pháp luật, v.v…
 • Trong các trường hợp bất khả kháng, DigiPay có quyền tạm dừng các nghĩa vụ trong hợp đồng giao dịch trong thời gian của các sự kiện đó và không phải chịu bất kỳ chế tài nào. DigiPay sẽ cố gắng hết sức giảm nhẹ ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng, trong thời gian cho phép thông báo đến Khách hàng về sự xuất hiện của sự kiện bất khả kháng, ước tính về khả năng kéo dài của sự kiện bất khả kháng và mức độ ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giao dịch.
 • Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài và sau khi DigiPay đã cố gắng thực hiện các biện pháp nêu trên, DigiPay có quyền hủy bỏ giao dịch và sẽ thông báo đến Khách hàng qua các phương thức phù hợp.
 •  

9. Giải quyết tranh chấp và miễn trừ trách nhiệm:

 • Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại MFast 360 hoặc các quy định trong bản Điều kiện sử dụng này đều được tiếp nhận và xử lý theo chính sách tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của DigiPay và được giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng. Trong trường hợp việc thương lượng không đem lại phương án giải quyết thỏa đáng, các tranh chấp, khiếu nại đó sẽ được giải quyết tại trung tâm trọng tài theo chỉ định của DigiPay.
 • MFast 360 chỉ cung cấp kết nối đến đơn vị thanh toán. MFast 360 không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng thanh toán có phát sinh trục trặc, mất kết nối, giao dịch không thành công và/hoặc các vấn đề khác không phải do lỗi của MFast 360. Khách hàng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của DigiPay theo số điện thoại 0899.909.789 trong giờ làm việc nếu cần được hỗ trợ.
 • Mặc dù MFast 360 nỗ lực cung cấp cho Khách hàng thông tin dễ hiểu, đơn giản, súc tích và trải nghiệm người dùng tốt nhất, MFast không đảm bảo rằng mọi thông tin tài chính, bảo hiểm đăng tải trên MFast 360, bao gồm nhưng không giới hạn về điều khoản, điều kiện, mô tả sản phẩm/dịch vụ, lãi suất, v.v… là phù hợp với thông tin của đơn vị cung cấp tại thời điểm Khách hàng sử dụng MFast 360. Những thông tin này nên được tham khảo trong hợp đồng vay, hợp đồng bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm, hợp đồng cấp thẻ tín dụng… của từng tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin được cung cấp/có sẵn trên MFast 360 với thông tin trong hợp đồng thì thông tin được cung cấp trong hợp đồng và quy tắc (nếu có) sẽ được xem là cuối cùng và thay thế thông tin được cung cấp từ MFast 360.
 • Mặc dù Khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ tài chính, bảo hiểm trên MFast 360 nhưng DigiPay không phải là bên cho vay, bên cung cấp sản phẩm bảo hiểm, bên cung cấp các loại thẻ tín dụng và/hoặc các dịch vụ tài chính – bảo hiểm khác trên MFast 360. (Các) đơn đăng ký sử dụng dịch vụ của Khách hàng chỉ được xem xét, thẩm định, phê duyệt và chấp thuận bởi các đơn vị cung cấp và MFast 360 không can thiệp vào quy trình này.
 •  

10. Luật điều chỉnh:

 • Tất cả các quy định trong bản Điều kiện sử dụng chung này và các hợp đồng xác lập từ các giao dịch trên MFast 360 và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam.